Kihon Happo – Ichimonji no Kata

Ichimonji Waza from the Kihon Happo Kosshi Kihon Sanpo of Bujinkan Dojo Budo Taijutsu.

YŪDANSHA NO AN'NAISHO
Average rating:  
 0 reviews