Kihon Happo – Omote Kote Gyaku Dori

Omote Kote Gyaku Dori Daoshi Waza from the Kihon Happo Toride Kihon Kata Goho of Bujinkan Dojo Budo Taijutsu.

YŪDANSHA NO AN'NAISHO
Average rating:  
 0 reviews

Lämna ett svar