Kihon Happo – Ura Kote Gyaku Dori

Kihon Happo is the very foundation of Bujinkan Dojo Budo Taijutsu. Here is the sixth technique called Ura Kote Gyaku Dori from page 46 in the YUDANSHA book.

YŪDANSHA NO AN'NAISHO
Average rating:  
 0 reviews

Lämna ett svar